Coronavirus – maatregelen voor kinderopvang en scholen

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 3 april – 09.30 uur.

De website van de Rijksoverheid wordt voortdurend aangepast. Hou deze site aan voor de laatste wijzigingen, nieuws en vragen rondom het Coronavirus.

De coronamaatregelen zijn aangepast t/m 28 april. ’t Kickertje biedt gedurende deze periode noodopvang. Heeft u noodopvang nodig, neemt u dan contact op met de afdeling planning via info@kickertje.nl of via ons algemene nummer (015) 257 32 12. Ook wij werken veel vanuit huis en zijn wij telefonisch mogelijk minder goed bereikbaar. Op 21 april volgt nadere informatie.

Vrijdag 20 maart is bekend gemaakt dat ouders gecompenseerd worden voor niet afgenomen kinderopvang. Lees het artikel op NOS.nl.

Ter toelichting: de overheid compenseert tot het maximale uurtarief. Ouders ontvangen achteraf volledige compensatie van de eigen bijdrage van de kinderopvangorganisatie. Deze wordt deels door de overheid en deels door ’t Kickertje gefinancierd.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Vóór eind maart zal er meer duidelijkheid zijn. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouders nodig, namelijk hoeveel toeslag zij per maand ontvangen. Ouders zullen deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie moeten verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

De kinderopvangorganisatie verzamelt alle noodzakelijke informatie en declareert deze bij een intermediaire organisatie. Dit wordt nog nader uitgewerkt.
De kinderopvangorganisatie keert het bedrag uit aan de  ouders.

De compensatie zal worden overgemaakt aan 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisatie kan dan rechtstreeks aan de ouder het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid met verlengd worden.  Zodra meer informatie bekend is en welke stappen moeten worden ondernomen, krijgt u bericht van ’t Kickertje.

Werkt u in een cruciaal beroep en heeft u opvang nodig voor uw kind(eren)? Ook wanneer u gebruikelijk geen opvang heeft bij ’t Kickertje of een andere kinderopvangorganisatie, kunt u een beroep doen op noodopvang. Heeft u hierover vragen, mail dan naar info@kickertje.nl.

Op 16 maart heeft ’t Kickertje de berichtgeving naar ouders aangepast Ouders kunnen een beroep doen op ’t Kickertje wanneer een van de ouders een vitaal beroep heeft. Dit naar aanleiding van aangepaste informatie op de site van de Rijksoverheid.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Onderstaande berichtgeving is verspreid op 15 maart jl. aan alle ouders/verzorgers met kinderen op ’t Kickertje (in de periode van 16 maart t/m 6 april)

Vandaag, 15 maart is een zeer ongebruikelijke situatie ontstaan. Vanuit overheidswege is besloten dat vanaf maandag 16 maart t/m 6 april 2020 de scholen én kinderopvang worden gesloten vanwege het Coronavirus en het voorkomen van een verdere verspreiding hiervan. Er wordt wél opvang geboden aan kinderen van ouders die in vitale beroepen werken.

Op de site van de Rijksoverheid is de lijst met beroepen (en processen) eveneens te vinden:

  • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
  • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
  • Openbaar vervoer
  • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
  • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
  • Vervoer van afval en vuilnis
  • Kinderopvang
  • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
  • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
  • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente)

Welke kinderen verwachten wij wél de komende weken?

Wij rekenen op de kinderen van wie beide ouders in een vitale sector werken én waarbij er geen opvangmogelijkheid thuis is.

Let wel: Zieke kinderen (verkouden/hoesten en koorts) blijven in alle gevallen thuis, dus ook als u in een vitale sector werkt.

Onze pedagogisch medewerkers vallen eveneens in de beroepsgroep van de vitale sector. Dit betekent dat uw kind wellicht de komende periode, vaker dan u van ons gewend bent,  met een ander gezicht te maken krijgt. Uiteraard doen wij er alles aan om de (mid)dag voor de kinderen zo fijn en vertrouwd mogelijk te laten verlopen.

De komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. De kinderopvang heeft overleg met de scholen voor eventuele (extra of gezamenlijke) opvang. De gemeente gaat locaties aanwijzen waar de opvang plaats gaat hebben.

Wij verzoeken u dringend uw kind(eren) af te melden via het ouderportaal/de Kicker-app zodat wij altijd een actuele situatie beschikbaar hebben voor de inzet van onze medewerkers. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk dit per direct te doen.

Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze zo veel mogelijk per mail te stellen via info@kickertje.nl. De medewerkers met kantoorfuncties zullen in shifts op kantoor en thuis werken. De mail wordt altijd gelezen.

Alle workshops en activiteiten die voor deze periode gepland stonden, komen te vervallen en worden op een nader te bepalen tijdstip ingehaald. Geplande gesprekken met medewerkers zoals Kicker-kinddossiergesprekken, rondleidingen, kennismakingsgesprekken komen te vervallen.

Eén van de vragen die mogelijk bij u opkomt is een vraag over de kosten voor de kinderopvang. Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

Wij vertrouwen er op dat wij kunnen rekenen op uw medewerking. Bij wijzigen informeren wij u via de mail, het ouderportaal en onze website (onder actueel).

Scroll naar top