015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Dagje ruilen

Er is geen ruilregeling van toepassing.

Wel kunt u bij tijdig afmelden, 4 weken voorafgaand aan een afwezigheid, een of meerdere tegoed(dag) ontvangen. E.e.a. afhankelijk van uw contractvorm. Het tegoed kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingezet door middel van het aanvragen van een "extra" opvangdag via het ouderportaal of de Kickertje app. Altijd onder voorwaarde dat de groepsomstandigheden dit toelaten. Dit betekent dat het maximaal aantal op te vangen kinderen niet mag worden overschreden. De inzet van een tegoed is een service en geen recht. Het 52 weken contract biedt de meeste flexibiliteit.

Alle spelregels kunt u terug lezen in het document Informatie en tarieven 2019.