015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Kan ik een dag ruilen?

Er is geen ruilregeling van toepassing.

Wel kunt u bij tijdig afmelden, een of meerdere tegoed(dag) ontvangen. Het tegoed kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingezet door middel van het aanvragen van een "extra" opvangdag via het ouderportaal of de Kickertje app. Altijd onder voorwaarde dat de groepsomstandigheden dit toelaten. Dit betekent dat het maximaal aantal op te vangen kinderen niet mag worden overschreden.

De inzet van een tegoed is een service en geen recht. Het 52 weken contract in zowel de dag- als buitenschoolse opvang biedt de meeste flexibiliteit. Alle spelregels kunt u terug lezen in het document Informatie en tarieven 2018.