Protocol kinderopvang Corona aangepast

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt. Laatste aanpassing 16 oktober 2020.

Het ministerie van SZW heeft een nieuwe versie van het corona protocol kinderopvang gepubliceerd. De aanpassingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen SZW, VWS en het RIVM. ‘t Kickertje volgt deze adviezen op en neemt deze wijzigingen ook op in de locatie specifieke protocollen waarmee gewerkt wordt na de start van de opvang per 11 mei (dagopvang) en 8 juni (buitenschoolse opvang). Het protocol wordt steeds bijgewerkt.

Wat betekent dit voor ouder(s) en verzorger(s)?

Reizen in Europa wordt steeds moeilijker. Voor gezinnen die terugkomen uit een gebied met code oranje of rood* geldt het dringende advies om bij terugkomst uit een oranje of rood gebied in thuisquarantaine te gaan. Dit is een voorzorgsmaatregel. Wij vragen ouders deze maatregel te volgen.  Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (buitenschoolse opvang), vanzelfsprekend met in achtneming van de uitzonderingen zoals genoemd in de ‘beslisboom’.  Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine echter niet zelf halen of brengen.

Meer over gele en oranje landen* leest u op de site: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland 

Deze website is gebaseerd op de meest actuele informatie en wordt regelmatig bijgewerkt.

* De kleurcodes zijn op twee manieren van toepassing. De kleur oranje kan van toepassing zijn, omdat de Nederlandse overheid aangeeft dat reizen voor Nederlanders naar deze landen niet veilig is. Daarnaast is er een code oranje door andere landen opgesteld waar Nederlanders niet welkom zijn; denk aan Noorwegen, Finland, Baltische Staten en Groot Brittannië. Reist u naar deze landen dan moet u aldaar in quarantaine. Bij thuiskomst in Nederland hoeft u niet in quarantaine.

Thuisblijven of naar de kinderopvang/school?

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor zowel ouders als medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. Met de beslisboom kun je eenvoudig beoordelen of een kind al dan niet naar de opvang/school kan. De beslisboom is van toepassing voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

De beslisboom is te vinden op de website van Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

Blijvend aandacht voor 1,5 meter afstand

’t Kickertje vindt het belang dat er blijvend afstand gehouden wordt tussen ouders en medewerkers, ouders onderling en ook medewerkers onderling.

Wij vertrouwen er op dat iedereen zich aan de dringende adviezen en voorzorgmaatregelen houdt. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Scroll naar top