Beslisboom blijvend actueel (decision tree also in English available)

Vanaf 26 juni a.s. vinden er versoepelingen plaats. Ook bij ’t Kickertje komt de mondkapjesplicht bij het halen en brengen van de kinderen te vervallen daar waar 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Uiteraard zijn ouders/bezoekers vrij om wel een mondkapje te dragen. Het ministerie van SZW publiceert regelmatig een update van het corona protocol kinderopvang. De aanpassingen komen tot stand gekomen na intensief overleg tussen SZW, VWS en het RIVM. ‘t Kickertje volgt deze adviezen op en neemt deze wijzigingen ook op in de locatie specifieke protocollen. Het protocol wordt steeds bijgewerkt.

Thuisblijven of naar de kinderopvang/school?

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor zowel ouders als medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. Met de beslisboom kun je eenvoudig beoordelen of een kind al dan niet naar de opvang/school kan. De beslisboom is van toepassing voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

De beslisboom is te vinden op de website van Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. De link naar de beslisboom is altijd actueel!

Blijvend aandacht voor 1,5 meter afstand

’t Kickertje vindt het belang dat er blijvend afstand gehouden wordt tussen ouders en medewerkers, ouders onderling en ook medewerkers onderling.

Wij vertrouwen er op dat iedereen zich aan de dringende adviezen en voorzorgmaatregelen houdt. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Scroll naar top