015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Afscheid nemen

Afscheid nemen kan zowel voor kinderen als voor ouders moeilijk zijn.

Probeer het kort te houden, maar zeg altijd dat u weggaat. U wordt door uw kind en de pedagogisch medewerker uitgezwaaid.

Dit gaat best wel eens gepaard met een traan, maar de medewerker troost uw kind direct, wat bovendien de vertrouwensrelatie tussen kind en medewerker verbetert.

Baby’s vanaf ca. 7 maanden beseffen in meer of mindere mate ook wat er om hen heen gebeurt. Het is daarom ook belangrijk om van hen duidelijk afscheid te nemen.