015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Brengen en halen

Voor alle groepen geldt dat kinderen tussen 08.00 uur en 09.00 uur kunnen worden gebracht, of wanneer u daarvoor een contract heeft vanaf 07.00 uur of 07.30 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden opgehaald, of wanneer u daarvoor een contract heeft om 18.30 of 19.00 uur. Voor de kinderen in de groep is het prettig als u zich aan deze tijden houdt. Ook is het mogelijk om op incidentele basis, tegen vergoeding, uw kind(eren) vroeg te brengen of laat te halen. De pedagogisch medewerkers worden hierover wel graag vooraf geïnformeerd.

De baby- en verticale groepen hebben een iets minder strikte dagindeling dan de peutergroep, maar ook daar horen we graag wanneer een kind later komt dan 09.00 uur of eerder wordt opgehaald, bijvoorbeeld in verband met consultatiebureaubezoek.