015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Aantallen kinderen per medewerker in de dagopvang

Er zijn regels voor het aantal kinderen per medewerker in de dagopvang.

In de dagopvang moet er één pedagogisch medewerker per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar zijn, één medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt een gemiddelde berekend. In een groep met alleen 2 en 3-jarigen kan één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen worden ingezet. Bijvoorbeeld in de Peuterwerkplaats of de peutergroep de Guppies op de locatie Warmoesland.

In de buitenschoolse opvang is er per tien kinderen één pedagogisch medewerker aanwezig, of vanaf 7 jaar een medewerker per twaalf kinderen.

In een groep van kinderen van 8 jaar en ouder mogen 30 kinderen worden opgevangen mits de ruimte toereikend is. Hier zijn drie gediplomeerden aanwezig.