015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Activiteiten dagopvang (jaarlijks)

De activiteiten waar we in de dagopvang aandacht aan besteden zijn de traditionele feesten, zoals Sinterklaas, carnaval en het kerstfeest.

Een keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Deze vindt meestal plaats in de maand september of oktober.

De ouderavond wordt mede georganiseerd door de oudercommissie. De data van de verschillende activiteiten worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Extra activiteiten

Gedurende het jaar worden aanvullend op de dagelijkse activiteiten, diverse extra activiteiten georganiseerd voor de kinderen die de dagopvang bezoeken.

Aan alle activiteiten kan worden deelgenomen zonder extra kosten. De activiteiten vinden plaats tijdens opvangtijd. De medewerkers kiezen in overleg welke kinderen deelnemen aan een activiteit. Wij proberen zo veel mogelijk kinderen deel te laten nemen aan de activiteiten. Kijk voor de meest actuele informatie over de aangeboden activiteiten.

Ook voor de kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken wordt twee keer per jaar een aantrekkelijk activiteitenprogramma aangeboden.