015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Afwezig/dagje vrij

Bezoekt uw kind een dag het kinderdagverblijf niet, meldt ons dit dan tijdig. Natuurlijk geldt dit ook voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Alle telefoonnummers vindt u bij de locaties.