015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Bereikbaarheid

In het geval van bijzondere omstandigheden wordt contact opgenomen met de op het verblijf bekende contactpersoon. In eerste instantie bent u dat als ouder/verzorger. Indien mogelijk vragen wij altijd een extra telefoonnummer, een zogenaamd noodtelefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt gebeld als de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Er moet altijd een contactpersoon bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook eventuele wijzigingen aan de pedagogisch medewerkers door te geven. De pedagogisch medewerkers zorgen dat de wijziging(en) door de administratie verwerkt worden op de kindkaart(en).