015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Centrum voor Jeugd en Gezin

De Stichting Kinderopvang 't Kickertje is aangesloten bij de Verwijsindex Haaglanden. De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in de regio Haaglanden. Hierbij zijn aangesloten: welzijnsinstellingen, jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, scholen en kinderdagverblijven. Al deze organisaties kunnen een signalering doen bij de Verwijsindex. Een signalering wordt gedaan bij een vermoeden dat een kind in zijn/haar ontwikkeling bedreigd wordt. Als 2 of meer organisaties een signalering doen kan er sneller en gerichter samengewerkt worden in de hulp en begeleiding aan een kind.

Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over signalering (maar hoeven hier geen toestemming voor te geven). Op de Verwijsindex is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Meer informatie is te vinden op de website. In Den Hoorn is op het Julianaplein een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevestigd. In de kernen Den Hoorn en Schipluiden werkt ’t Kickertje nauw samen met het CJG. Ook de basisscholen en peuterspeelzalen werken samen. Dit alles om met elkaar tot een betere communicatie en samenwerking te komen. Zodat eenduidige informatie richting ouders/verzorgers ontstaat vanuit de verschillende organisaties. Dit alles natuurlijk in het belang van de kinderen. Wilt u een vraag stellen aan het CJG of een afspraak maken? Belt u dan tijdens kantooruren met 088 – 054 99 00.