015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Hoofdluis

Wanneer er hoofdluis is geconstateerd bij één van de kinderen op het dag- of buitenschoolse opvangverblijf zullen wij hiervan melding maken. Wij vragen u uw kind(eren) direct op te halen en te behandelen. Na behandeling is/zijn uw kind(eren) weer van harte welkom. Uiteraard nemen wij als kindercentrum ook de nodige maatregelen. Wanneer u bij uw eigen kind(eren) hoofdluis constateert en behandeld heeft, kan uw kind de opvang gewoon bezoeken. Wij vragen u wel hiervan melding te maken bij de medewerkers, zodat zij extra alert kunnen zijn. In de buitenschoolse opvang maken wij gebruik van bewaar(luizen)zakken. De bewaar(luizen)zakken zijn groot genoeg om alle spullen van uw kind in te stoppen. De bewaar(luizen)zakken worden verstrekt door ons kindercentrum en blijven ons eigendom. De zakken worden, indien nodig, gewassen. Op de site www.rivm.nl vindt u de meest recente informatie terug over de behandeling van luizen.