015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Klachten en geschillen

De Stichting Kinderopvang 't Kickertje is vanaf januari 2016 verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang.

Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken, bijvoorbeeld over de verzorging van uw kind, de wijze waarop u te woord bent gestaan of de veiligheid van de locatie stellen wij het op prijs en vinden het belangrijk wanneer u contact zoekt met een van de medewerkers. U kunt ervoor kiezen met de pedagogisch medewerkers dan wel leidinggevende dan wel de directeur te praten. In gezamenlijk overleg is veel op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u als ouder/verzorger een officiële klacht indienen. U dient dit altijd schriftelijk te doen en binnen twee maanden na constatering van het gebrek aan handelen. Lukt het niet de klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket kinderopvang. Het Klachtenloket Kinderopvang is vanaf 1 januari te bereiken via www.klachtenloket-kinderopvang.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0900-1877 (€ 0,20 per gesprek (redactie: d.d. 31.12.2015 is de website nog niet beschikbaar en verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie).

Het reglement en de procedure voor het indienen van een klacht vindt u via https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/. In de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang leest u in artikel 19 en artikel 20 meer over de klachtenprocedure en de klachtenregeling voor kinderopvang. De algemene leveringsvoorwaarden ontvangt u bij plaatsing van uw kind(eren), maar zijn tevens te vinden op onze website: www.kickertje.nl bij formulieren en downloads.