015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Medicijngebruik en dieet

Indien uw kind bepaalde medicijnen gebruikt of zich aan dieetregels moet houden in verband met allergie of andere redenen, dan vernemen wij dit graag van u. Bij speciale voeding dient u dit zelf mee te geven voor uw kind(eren). Ook de wijze van toediening, de vervanging van de medicatie i.v.m. het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of de eventuele leefregels krijgen wij graag van u te horen tijdens het kennismakingsgesprek of de wenperiode. U krijgt van ons eenĀ medicijnformulier ter ondertekening aangeboden. U kunt dit formulier ook thuis invullen.

Het formulier is te vinden op onze website: www.kickertje.nl onder het kopje formulieren en downloads. Dit is zowel prettig voor u en voor ons als geheugensteuntje, zodat we zeker weten zo goed mogelijk op het individuele kind in te spelen. Medische handelingen mogen en kunnen niet door de pedagogisch medewerkers verricht worden. Onze medewerkers mogen geen zetpillen en zelfzorgmiddelen toedienen, tenzij de (huis)arts dit schriftelijk heeft aanbevolen. Kijk ook bij het kopje Voeding.