015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds begin 2011 verplicht de overheid een ieder die met kinderen en volwassenen werkt, gebruik te maken van een meldcode. Een meldcode is een stappenplan dat de professional/medewerker gebruikt indien de gevolgde stappen hiertoe aanleiding geven. Dit stappenplan leidt uiteindelijk tot de keuze om hulp te organiseren of te melden. Het Kickertje werkt op dit moment al met het protocol ‘vermoeden kindermishandeling’. Binnen onze organisatie zijn twee aandachtsfunctionarissen aangesteld, zij zijn het aanspreekpunt voor medewerkers die huiselijk geweld of kindermishandeling doen vermoeden.