015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Observatiemethode

Op ’t Kickertje worden de kinderen sinds 2012 geobserveerd volgens de eigen ontwikkelde methode ‘Kickertje Kinddossier’. Jaarlijks vindt een observatie plaats. De observatie geeft een beeld wie de kinderen zijn, hun gedragingen en in welke richting ze moeten en kunnen worden ondersteund door het aanbieden van ontwikkelingsprikkels. Na de verjaardag vindt een gesprek plaats om de bevindingen met ouders/verzorgers te bespreken. Het gesprek is niet verplicht. Bij de vierde verjaardag wordt geen kinddossier ingevuld maar een overdrachtsformulier (zie overdracht naar de basisschool). Kinderen die starten op ’t Kickertje; zowel in de dag- als naschoolse opvang worden direct bij de start van de plaatsing geobserveerd en de bevindingen worden na drie maanden met ouders besproken. Wanneer er bij dit gesprek behoefte is aan de aanwezigheid van de leidinggevende, dan kunt u dit aangeven. De kindgegevens worden nogmaals gecheckt tijdens dit gesprek en zo nodig aangepast.

Kinderen van 8 jaar en ouder vullen ook een vragenlijst in. Zij kunnen hier invullen of zij zich prettig voelen op de bso, de vragen zijn met name gericht op het welbevinden van de kinderen.