015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Overdracht naar basisschool of bso

Wanneer uw kind de dagopvang verlaat wordt het overdrachtsformulier ingevuld. Dit formulier is bestemd voor zowel de basisschool als voor de buitenschoolse opvang (als u hiervan gebruik wilt gaan maken). De inhoud van het formulier wordt met u besproken. U tekent voor akkoord. Ook voor een overdracht van buitenschoolse opvang naar buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld van een kind wat van de Burgemeester van Gentsingel overgeplaatst wordt naar de locatie van LTC Keenenburg aan de Tiendweg in Schipluiden wordt dit formulier ingevuld en aan u voorgelegd ter ondertekening.