015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Privacy

Het personeel van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje is door de CAO- kinderopvang (artikel 18) en het contract verplicht zich te houden aan regels rondom de privacy en geheimhouding. Gegevens van ouders en kinderen worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt, opgeslagen, verstrekt en bewaard. Tijdens onze accountantscontroles en HKZ-certificering kan er door derden in onze administratie worden gekeken, dit betreft een financiële controle, of een toetsing van onze processen. Bij indiensttreding ontvangt iedere pedagogisch medewerker de gedragscode en de beroepscode kinderopvang waarin ook regels rond de privacy opgenomen zijn.

Lees onze privacyverklaring om te weten te komen hoe wij omgaan bij 't Kickertje met de privacy van uw gegevens.