015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Tien-minuten-gesprekjes

Jaarlijks vindt er een gesprek met ouders plaats. Dit gebeurt rond de verjaardag van uw kind. Het gesprek is niet verplicht. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de observaties die hebben plaats gevonden volgens onze methode Kickertje Kinddossier.

Standaard is er voor alle nieuwkomers in de dag- en naschoolse opvang een evaluatiegesprek drie maanden na aanvang van de plaatsing.