015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Trakteren

De verjaardag van de kinderen wordt feestelijk in de groep gevierd. Ouders zijn niet aanwezig bij de viering, wel kunnen er op verzoek foto’s gemaakt worden of gefilmd. Graag hebben wij dat er een verantwoorde traktatie en hoeveelheid wordt uitgedeeld. De pedagogisch medewerkers kunnen u informeren over het aantal kinderen op de betreffende dag en mogelijke allergieën. We hebben ideeën of suggesties beschikbaar voor een traktatie. Vraag hier naar bij de pedagogisch medewerker. De kinderen mogen bij een verjaardag een cadeautje uitzoeken. Deze cadeaus worden aangeschaft door de oudercommissie van de locatie.

In de naschoolse opvang wordt er niet meer getrakteerd. Deze keuze is gemaakt omdat de kinderen ook op school en sportclubs veelal trakteren. Wel wordt ook in de naschoolse opvang aandacht besteed aan een verjaardag (of afscheid). De kinderen mogen net als in de dagopvang een cadeau uitzoeken.