015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Wennen

Tijdens het kennismakingsgesprek in het kindercentrum wordt een wenschema met u afgesproken. Dit wenschema is bedoeld om kinderen en ouders stapsgewijs vertrouwd te maken met het kindercentrum. Met name bij baby’s kan veelal worden volstaan met één keer wennen. Aan het wennen zijn geen kosten verbonden. Belangrijk om te weten is dat u tijdens de wenperiode als ouder/verzorger niet (volledig) beschikbaar bent voor uw werkgever.