015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Ziekte

Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u wanneer een kind ziek is en het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvangvoorziening niet kan bezoeken. Wij vragen u bij ziekte ’s ochtends vroeg te bellen, zodat wij op de hoogte zijn dat uw kind ’t Kickertje die dag niet bezoekt. U kunt de groepen rechtstreeks bereiken (zie achterzijde van deze uitgave) Ook wanneer uw kind(eren) de buitenschoolse opvang wegens ziekte niet bezoeken, verwachten wij dat u dit doorgeeft. Wanneer uw kind de dag al begint met 38°C dan moet u uw kind thuis houden. De ervaring leert dat de temperatuur later op de dag meestal hoger wordt, waarna wij alsnog contact met u moeten zoeken. Een ziek kind voelt zich thuis in zijn eigen omgeving met vader of moeder in zijn nabijheid het prettigst.

Ook bij ziektesymptomen als overgeven, keelontsteking, angina en bacteriële huidinfecties (bijvoorbeeld de zogenaamde ‘krentenbaard’ (impetigo) en worminfecties) verzoeken wij u uw kind thuis te houden. Dit in verband met besmettingsgevaar. Daarnaast zijn ooginfecties bijzonder besmettelijk. Uw kind mag het verblijf wel blijven bezoeken, wij raden u echter wel aan druppels of zalf bij de huisarts te halen. Bij ziekteverschijnselen zoals diarree of waterpokken mag uw kind komen wanneer het kind in staat is om mee te doen aan het dagprogramma.

De pedagogisch medewerkers van ’t Kickertje hanteren bij het vermoeden van een (infectie)ziekte de richtlijnen uit de GGD-wijzer. Hiervoor zijn per locatie handboeken aanwezig. Aan de hand van deze richtlijnen wordt bepaald wat de medewerkers kunnen doen; bijvoorbeeld dat het nodig is dat uw kind wordt opgehaald uit de opvang. Verder zullen wij contact met u zoeken wanneer uw kind te ziek is om mee te doen aan het dagprogramma en/of de verzorging van uw kind is te intensief voor de medewerkers. Het belang van het zieke kind staat voorop, maar daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen in de groep en de medewerkers zelf. Doordat de pedagogisch medewerkers dagelijks met de kinderen omgaan en meevoelen in hun wel en wee, zijn zij zeer goed in staat om te beoordelen wanneer een kind zich niet lekker voelt en naar huis moet. De medewerker neemt hierover de beslissing. Van de ouders wordt verwacht dat zij aan een oproep hiertoe gehoor geven en hun zieke kind zo spoedig mogelijk komen/laten ophalen. Wij adviseren ouders om een alternatief achter de hand te houden om in voorkomende gevallen het kind op te kunnen vangen. Aarzel vooral niet bij de medewerkers te melden wanneer er thuis bijzonderheden zijn voorgevallen en uw kind zich mogelijk minder lekker voelt.

In verband met complicaties bij eventuele zwangerschap van ouders en/of medewerkers ook graag waarschuwen bij rode hond en de vijfde ziekte. Indien het noodzakelijk is dat onmiddellijk een huisarts wordt geconsulteerd, zoeken wij altijd eerst contact met de ouders/ verzorgers. Indien mogelijk zal de eigen huisarts worden geconsulteerd. Het is van groot belang dat wij dan ook weten wie uw huisarts is. Eventueel kunt u ook zelf de huisarts bezoeken.

Indien er iets ernstigs voorvalt dan wordt uw kind met een taxi naar de 1e hulp in het ziekenhuis gebracht of mogelijk met eigen vervoer door 2 medewerkers. Ook in dit geval wordt er direct met de ouders contact opgenomen.

Voor ziekmeldingen in de buitenschoolse opvang kunt u altijd bellen naar het algemene nummer in Den Hoorn (015) 257 32 12 of in Schipluiden (015) 380 71 38 voor half 3. Na half 3 zijn alle groepen rechtstreeks te bereiken. Voor de telefoonnummers van de groepen buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar pagina 8 en 29 en de achterzijde van dit boekje.