015 - 2573212
bgg: 015 - 2855573

Aanmelden voor kinderopvang bij 't Kickertje

Aanmelden voor kinderopvang bij 't Kickertje kunt u doen via de verschillende aanmeldingsformulieren (zie links) die hieronder staan vermeld.

Inschrijfformulier dagopvang 0-4 jaar

Inschrijfformulier naschoolse opvang 4-13 jaar 

Inschrijfformulier voorschoolse opvang 4-13 jaar

Aanmelding en de bevestiging

Als u uw kind via onze website aanmeldt ontvangt u direct een bevestiging per e-mail.

Telefonische inschrijving is niet mogelijk.

Wij streven er naar u binnen twee weken na inschrijving een aanbod te doen. Voor de naschoolse opvang doen wij ongeveer 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de plaatsing een aanbod.

Mocht er geen plek zijn op de door u gewenste dagen of locatie, dan bespreken wij met u de alternatieven tenzij u aangeeft dat dit niet wenselijk is.