015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Oudercommissie

De oudercommissies bestaan alleen uit ouders en/of verzorgers van kinderen die op het kinderdagverblijf (KDV) of op de buitenschoolse opvang (BSO) zitten.

Wat zijn onze doelen, taken en verantwoordelijkheden?

Onze belangrijkste doelstelling is het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders en/of verzorgers die een locatie van ’t Kickertje bezoeken. Daarnaast bewaken we de kwaliteit van de kinderopvang. Dat doen we door het bestuur van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje gevraagd en ongevraagd te adviseren over:

● Voedingsaangelegenheden

● Openingstijden

● VVE

● (Wijziging van de) klachtenregeling

● Wijziging van de prijs van kinderopvang

● Pedagogisch beleid

De groepsraad, die bestaat uit de vier voorzitters van de oudercommissies en een secretaris, coördineert de werkzaamheden van de oudercommissies. Wat organiseren we allemaal? Eenmaal per jaar organiseren we met alle lokale oudercommissies en in overleg met de leiding van ’t Kickertje een ouderavond. En een paar keer per jaar kopen we leuke attenties voor de medewerkers. Ook kopen we de cadeautjes voor de verjaardag van uw kind(eren). Hoe komt u te weten wat we bespreken? Eens in de zes weken komen we bij elkaar en regelmatig is daar een leidinggevende van ’t Kickertje bij. We informeren u regelmatig over de uitkomsten van ons overleg via een stukje in de nieuwsbrief van ’t Kickertje. De notulen van ons overleg kunt u op verzoek ontvangen. Verder is er één tot twee keer per jaar overleg tussen de voorzitters van de oudercommissies en het bestuur van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje. Wat vragen we van u? Een keer per jaar vragen we aan alle ouders en/of verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage: €10 per jaar voor het eerste kind en €5 voor elk volgend kind. Daarmee kunnen we verjaardagscadeautjes voor de kinderen kopen en de medewerkers af en toe verrassen. Als u een bijdrage wilt geven, dan kunt u die overmaken op NL06INGB0006992351 ten name van oudercommissie ’t Kickertje, Den Hoorn. Vermeld daarbij voor- en achternaam van het kind/de kinderen, de groep en de locatie.

E-mailadressen van de lokale oudercommissies 

Het Lint Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Warmoesland Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mariaschool Oranje Nassauplein Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LTC en Burgemeester van Gentsingel: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebt u vragen, opmerkingen of een goed idee? Of wilt u lid worden van een oudercommissie? Stuur dan een mailtje naar een van bovenstaande e-mailadressen.