015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Inenting - vaccinatie

Wij gaan er van uit dat kinderen die ’t Kickertje bezoeken ingeënt zijn (of voornemens ingeënt te worden) volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer dit niet het geval is, maken wij een afspraak met u voor een gesprek. Daarin wordt besproken dat inenting van het aangemelde kind belangrijk is in het kader van de veiligheid van andere (jonge) kinderen in onze kindercentra. Wanneer u vasthoudt aan het besluit niet te vaccineren, beraden wij ons op de plaatsing en kan dit betekenen dat er niet geplaatst wordt.