015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Tarieven buitenschoolse opvang

Op de tarievenoverzichten ziet u een overzicht van de opvangkosten. Er vindt geen verrekening plaats wanneer een kind tijdelijk afwezig is (door ziekte, vakantie, feest- en sluitingsdagen).

LEES VERDER