Tarieven

Tarieven buitenschoolse opvang

Op de tarievenoverzichten ziet u een overzicht van de opvangkosten. Er vindt geen verrekening plaats wanneer een kind tijdelijk afwezig is (door ziekte, vakantie, feest- en sluitingsdagen).

Bereken uw eigen bijdrage voor het jaar 2024

Met hulp van de rekentool berekent u wat de netto opvangkosten per maand zijn in uw situatie. Heeft u hulp nodig bij het rekenen? Neem dan contact op met de afdeling planning via (015) 251 75 81 of (015) 251 75 80 of info@kickertje.nl

Lees alle belangrijke informatie over de tarieven en dienstverlening 2024 van 't Kickertje en maak optimaal gebruik van het opvangpakket dat het beste bij uw situatie past.

Alle tarieven vindt u terug in onze tarievenlijsten.

Tarieven buitenschoolse opvang 4-13 jaar 2024 - Ark, Gabrielschool, Jozefschool, Talent en Mariaschool

Tarieven voorschoolse opvang 4-13 jaar 2024

Tarieven Galjoen voor- en naschoolse opvang 4-13 jaar 2024

De tarieven kunnen gedurende het jaar worden aangepast, mits tijdig aangekondigd (een maand en een week voorafgaand aan de wijziging). Wet kinderopvang Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Een proefberekening kunt u maken met behulp van onze eigen rekentool of via de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. De overheid ziet kinderopvang als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, werkgevers en het Rijk. Sinds 1 januari 2007 krijgt elke ouder een bijdrage van de overheid en de werkgever die door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet het kindercentrum geregistreerd zijn. Dat wil zeggen dat het kindercentrum ingeschreven moet staan bij de gemeente. Het toezicht op de kwaliteit wordt middels de jaarlijkse inspectie door de GGD in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Indien uit de inspectie blijkt dat er onvoldoende kwaliteit geboden wordt kan de gemeente de registratie ongedaan maken. Een altijd actuele registratie van ons kindercentrum is te vinden via op het landelijk register kinderopvang. Het registratienummer vindt u ook terug op het contract en op de maandelijkse facturen.

13kikkerhart
Scroll naar boven