Peuteropvang

Peuterwerkplaats

Spelen, ontdekken, bewegen en vooral plezier beleven

Op de Peuterwerkplaatsen (het Lint en Burgemeester van Gentsingel) van ’t Kickertje kan uw peuter in een veilige en vertrouwde omgeving de wereld ontdekken. Spelen en plezier maken met leeftijdsgenoten in de peuterleeftijd staat voorop. Onze Peuterwerkplaats staat voor samen spelen, ontdekken en plezier maken.

Ontwikkeling door spel

Kinderen die de Peuterwerkplaats bezoeken, spelen soms samen met de kinderen uit de hele dagopvang van ’t Kickertje. Het Peuterwerkplaatsprogramma sluit prima aan met wat wij de kinderen op ’t Kickertje bieden. De Peuterwerkplaats is 5 ochtenden per week geopend.

PeuterwerkplaatsLogoRGB

In de Peuterwerkplaats brengen wij kinderen van dezelfde leeftijd samen om een deel van de dag door te brengen. De kinderen volgen een dagritme waarbij op leeftijd activiteiten worden aangeboden en waar de kinderen samen kunnen spelen (in eigen tempo en niveau). De kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en die de ontwikkeling en ontplooiing prikkelen. De kinderen worden hierbij ondersteund door de pedagogisch medewerkers, zij spelen in op de (speel)behoeftes van de kinderen, zien en creëren kansen zodat de kinderen met plezier allerlei nieuwe ervaringen opdoen. Naast de geboden activiteiten en het vrije spel begeleiden we de kinderen in hun mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De medewerkers worden in hun werk ondersteund door ons pedagogisch beleid : “Kind in Beeld” en de methode Peuterplein. Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe ziet een ochtend Peuterwerkplaats er uit?

Er wordt uitgebreid de tijd genomen voor de overdracht. Wij horen graag hoe het met uw kind gaat en of er bijzonderheden te melden zijn. De kinderen drinken gezamenlijk iets en eten fruit. Het eet- en drinkmoment gaat altijd gepaard met het zingen van een liedje of een gesprekje. Daarna is er volop tijd voor (gezamenlijk) spelen, een creatieve activiteit of iets wat de kinderen op dat moment bezig houdt. Bijvoorbeeld sneeuw, een verjaardag, proefjes of bijvoorbeeld een uitstapje binnen het dorp. Regelmatig worden er activiteiten aangeboden op het gebied van dans, muziek of gym. Buiten spelen is onderdeel van het dagelijkse programma. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De kinderen worden uitgenodigd zelf de boterhammen te smeren en wisselen de belevenissen van de ochtend uit.

Praktische informatie

De Peuterwerkplaats kan worden bezocht voor  4 uur (48 weken opvang - 4 weken afwezig in de schoolvakantie waarvan 3 weken in de zomervakantie en een week tussen Kerst en Oud en Nieuwjaar) of 3 uur (40 weken per jaar gedurende de schoolweken). Peuterwerkplaats 3 uur is alleen mogelijk voor kinderen waarvan (een van) de ouder(s) niet werkt. De Gemeente Midden-Delfland draagt in dat geval bij. Bent u woonachtig in Delft? Vraag dan na of u een bijdrage van de Gemeente Delft kunt verwachten. Voor hele dagopvang, of de Peuterwerkplaats 4 uur kunt u inschrijven ongeacht waar u woonachtig ben. Wanneer u beiden werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Openingstijden: Den Hoorn, locatie het Lint 08.45-12.45 uur Schipluiden 09.00-13.00 uur Voor de tarieven verwijzen wij naar de tarieven dagopvang. Is er sprake van een VVE (vroeg en voorschoolse educatie-indicatie)? Dan kunnen wij alleen kinderen uit Den Hoorn en Schipluiden plaatsen. De Gemeente Midden-Delfland vergoedt geen bijdrage voor kinderen uit Delft, Rijswijk of andere omliggende gemeenten.

 

13kikkerhart
Scroll naar top