Peuteropvang

Peuterwerkplaats

Spelen, ontdekken, bewegen en vooral plezier beleven

Op de Peuterwerkplaatsen (het Lint en Burgemeester van Gentsingel) van ’t Kickertje kan uw peuter in een veilige en vertrouwde omgeving de wereld ontdekken. Onze Peuterwerkplaats staat voor samen spelen, ontdekken en plezier maken.

Ontwikkeling door spel

Kinderen die de Peuterwerkplaats bezoeken, spelen soms samen met de kinderen uit de hele dagopvang van ’t Kickertje, e.e.a. afhankelijk van de capaciteit. Het Peuterwerkplaatsprogramma sluit prima aan met wat wij de kinderen op ’t Kickertje bieden. De Peuterwerkplaats is 5 ochtenden per week geopend. Onze Peuterwerkplaats biedt een VE-programma (voorschoolse educatie) dat er op gericht is om ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen te verminderen. Onze methode Uk en Puk sluit hier naadloos bij aan.

PeuterwerkplaatsLogoRGB

In de Peuterwerkplaats brengen wij kinderen van dezelfde leeftijd samen om een deel van de dag door te brengen. De kinderen volgen een dagritme waarbij op leeftijd activiteiten worden aangeboden en waar de kinderen samen kunnen spelen (in eigen tempo en niveau). De kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en die de ontwikkeling en ontplooiing prikkelen. De kinderen worden hierbij ondersteund door de pedagogisch medewerkers, zij spelen in op de (speel)behoeftes van de kinderen, zien en creëren kansen zodat de kinderen met plezier allerlei nieuwe ervaringen opdoen. Naast de geboden activiteiten en het vrije spel begeleiden we de kinderen in hun mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De medewerkers worden in hun werk ondersteund door ons pedagogisch beleid : “Kind in Beeld” en de methode Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe ziet een ochtend Peuterwerkplaats er uit?

Bij het brengen van uw kind, wordt uitgebreid de tijd genomen voor de overdracht. Wij horen graag hoe het met uw kind gaat en of er bijzonderheden te melden zijn zodat wij goed op de behoefte van uw kind kunnen inspringen. De kinderen kunnen even vrij spelen waarna we gezamenlijk aan tafel gaan om iets te drinken en fruit te eten. Het eet- en drinkmoment gaat altijd gepaard met het zingen van een liedje of een gesprekje. Hierna bieden we activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de kinderen (verdieping) of wat de ontwikkeling prikkelt (opdoen van nieuwe ervaringen). Daarnaast is er nog volop tijd voor (gezamenlijk) spelen, een creatieve activiteit, buitenspelen of iets wat de kinderen op dat moment bezig houdt. Regelmatig worden er activiteiten aangeboden op het gebied van dans, muziek of gym. Buiten spelen is onderdeel van het dagelijkse programma. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De kinderen worden uitgenodigd zelf de boterhammen te smeren en wisselen de belevenissen van de ochtend uit.

Praktische informatie

De Peuterwerkplaats kan worden bezocht voor  4 uur (48 weken opvang - 4 weken afwezig in de schoolvakantie waarvan 3 weken in de zomervakantie en een week tussen Kerst en Oud en Nieuwjaar) en voor  3 uur (40 weken per jaar gedurende de schoolweken). Peuterwerkplaats 3 uur is alleen mogelijk voor kinderen waarvan (een van) de ouder(s) niet werkt en woonachtig in de Gemeente Midden-Delfland. In dat geval draagt de Gemeente Midden-Delfland bij in de kosten. Voor hele dagopvang, of de Peuterwerkplaats 4 uur kunt u inschrijven ongeacht waar u woonachtig ben. Wanneer u beiden werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Openingstijden: Den Hoorn, locatie het Lint 08.45-12.45 uur Schipluiden 09.00-13.00 uur Voor de tarieven verwijzen wij naar de tarieven dagopvang. Is er sprake van een VVE/VE (vroeg en voorschoolse educatie-indicatie)? Dan kunnen wij alleen kinderen uit Den Hoorn en Schipluiden plaatsen. De Gemeente Midden-Delfland vergoedt geen bijdrage voor kinderen uit Delft, Rijswijk of andere omliggende gemeenten.

 

13kikkerhart
Scroll naar boven