Kwaliteit

Kwaliteit door HKZ - Certificering

Kindercentrum 't Kickertje is HKZ gecertificeerd.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van ‘t Kickertje voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen.

Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

kwaliteit-door-hkz-certificering

Jaarlijkse toetsing HKZ - Certificering

Jaarlijks vindt een (externe) controle audit plaats waarin ’t Kickertje getoetst wordt aan het HKZ-schema. Voorafgaand aan de externe audit vindt een interne audit plaats.

Aan de hand van deze interne audit wordt er steekproefsgewijs gekeken of er binnen het Kickertje wordt gewerkt volgens ons eigen kwaliteitssysteem en of wij nog voldoen aan de HKZ-eisen.

13kikkerhart
Scroll naar boven