Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid betekent voor 't Kickertje: spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen!

Bij Kindercentrum ‘t Kickertje bieden we dag- en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. ‘t Kickertje heeft diverse locaties.

Maar ook al zijn we verspreid over verschillende locaties, toch willen we met elkaar vanuit eenzelfde visie en kwaliteit met ‘onze’ kinderen werken.

Hoe werken wij, en waarom zo?

In het beleidsplan vertellen we vanuit welke visie wij met de kinderen omgaan en waarom we dat zo doen. Daarmee is het beleidsplan vooral bedoeld als inspiratiedocument voor medewerkers.

Daarnaast willen we ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden met dit beleidsplan een beeld geven van onze kinderopvang.

In het pedagogisch werkplan (wat altijd onlosmakelijk verbonden is het met het pedagogisch beleidsplan) staat beschreven hoe we op de locatie concreet te werk gaan. Het werkplan is gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan en op de wettelijke kaders.

Wij nodigen u van harte uit het beleid en werkplan van uw (voorkeurs)locatie te lezen.

Dagopvang Burg. van Gentsingel

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de dagopvanglocatie Burgemeester van Gentsingel, Schipluiden. Een locatie waar per dag maximaal 62 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Dagopvang Warmoesland

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de dagopvanglocatie Warmoesland Een locatie waar per dag maximaal 72 kinderen kunnen spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Dagopvang het Lint

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de dagopvanglocatie het Lint. Een locatie waar per dag 104 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Buitenschoolse opvang Burg. van Gentsingel

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de buitenschoolse opvanglocatie Burgemeester van Gentsingel, Schipluiden. Een locatie waar per dag 40 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Buitenschoolse opvang LTC Keenenburg

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de sport buitenschoolse opvanglocatie LTC Keenenburg, Schipluiden. Een locatie waar per dag 40 kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Buitenschoolse opvang het Lint

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de buitenschoolse opvanglocatie het Lint. Een locatie waar per dag maximaal 220 kinderen kunnen spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Oranje Nassauplein (Mariaschool)

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de buitenschoolse opvanglocatie Oranje Nassauplein. Een locatie waar per dag 100 kinderen spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

Buitenschoolse opvang Delftse Tennisbond (DTB)

In ons uitgebreide werkplan vertellen wij u over ons pedagogisch beleid en hoe wij werken op de buitenschoolse opvanglocatie Delftse Tennisbond. Een locatie waar per dag 24 kinderen spelen, ontdekken, plezier maken, leren en ontspannen.

13kikkerhart
Scroll naar boven