Missie en visie

Missie en visie

Op 29 november 1993 is 't Kickertje gestart met kinderopvang in Den Hoorn.

Waar staan wij voor?

‘t Kickertje is dé partner in opvoeding, ontwikkeling en verzorging voor ouders en verzorgers, scholen, verenigingen en instanties die betrokken zijn bij kinderen.

Wij bieden, kinderen en ouders, zichtbaar kwalitatief de beste kinderopvang, pedagogische ondersteuning en uitdagende activiteitenprogramma’s. Daarnaast delen wij ook actief ervaringen in lokale en nationale maatschappelijke netwerken.

Bij ons is ieder kind in beeld en wij laten hen spelenderwijs ontdekken én leren. De pedagogische cirkel inspireert en ondersteunt ons in de vertaling van onze pedagogische visie naar de praktijk van alledag. Dat geldt voor alle disciplines binnen de organisatie. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een snelle en adequate reactie. We nemen het initiatief en staan open om het gesprek aan te gaan als dit nodig of gewenst is. Dit geldt zowel voor ons primaire proces als de ondersteunende diensten.

Wij bieden de hoogste kwaliteit tegen een aantrekkelijke en te verantwoorden prijs. Vanzelfsprekend wordt de kwaliteit continue gemeten en waar mogelijk verbeterd. Hiermee zorgen wij voor een fundamentele bijdrage in de onvergetelijke ontwikkelingsreis van kinderen.

Met medewerkers maak je kwaliteit mét en voor kinderen en daarmee zijn zij van kapitaal belang voor ‘t Kickertje, ouders en maatschappij. ’t Kickertje wil voor de medewerkers een stimulerend sociaal werkklimaat scheppen waarin de kernwaarden vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en plezier en humor centraal staan en zichtbaar zijn in het dagelijks werk.

’t Kickertje is een lerende organisatie waarin onze medewerkers niet alleen leren door bij- en nascholing, maar ook door met elkaar de dialoog aan te gaan, vragen te stellen en samen te werken. Zo leren we van en met elkaar. Van deskundigheidsbevordering naar vakmanschap!

Dit om gemeenschappelijke doelen te bereiken en te werken aan verbetering en vernieuwing van de organisatie.

13kikkerhart
Scroll naar boven