Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

't Kickertje is in 2024 gesloten voor alle opvangsoorten en soorten contracten tijdens de nationale feestdagen:

Maandag 1 april 2024 (2e paasdag)

Dinsdag 16 april 2024 Studiedag Kicker-medewerkers

Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag)

Maandag 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)

Woensdag 25 december 2024 (1e Kerstdag)

Donderdag 26 december 2024 (2e Kerstdag)

Op donderdag 5 december, op dinsdag 24 en dinsdag 31 december sluiten alle locaties om 16.00 uur.

Bij het 48 weken contract zijn de volgende sluitingsweken van toepassing:

29 juli t/m 16 augustus 2024 (week 31, 32 en 33) en

25 t/m 31 december 2024

Inschrijven voor opvang doet u via het inschrijfformulier.

In de dagopvang is vanuit pedagogisch oogpunt een minimale afname van twee dagen opvang van toepassing. Wij plaatsen geen kinderen voor 1 dag in een van de dagopvanggroepen. Voor de naschoolse opvang is een plaatsing voor 1 dag wel mogelijk. 

Na het invullen van de inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging (check ook uw spambox) van de inschrijving. Na inschrijving plaatsen wij uw kind (op komst) op de wachtlijst en gaan wij voor u kijken naar de plaatsingsmogelijkheden. Afhankelijk van een gewenste ingangsdatum en de gewenste opvangdagen (de maandag, dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen bij ons in de opvang) doen wij een aanbod. Wij proberen na ontvangst van inschrijving een indicatie te geven wanneer u een aanbod kunt verwachten. Soms is dit niet zo makkelijk aan te geven. Het beschikbaar komen van een plekje heeft te maken met de leeftijd van de kinderen bij ons in de opvang, maar regelmatig komen er ook plekjes beschikbaar door een verhuizing, een opzegging, of een dag gaat wisselen. Deze factoren hebben wij niet in de hand. Alternatieve dagen, of een andere startdatum bieden soms mogelijkheden.

Tweede of volgende kind inschrijven?

U kunt volstaan met ons een mail te sturen naar info@kickertje.nl met daarin de (vermoedelijke) geboortedatum en de gewenste ingangsdatum. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij een plaatsing.

De drukste dagen in de opvang zijn maandag, dinsdag en donderdag. De beschikbaarheid voor deze dagen is per locatie verschillend. Op woensdag en vrijdag is er iets meer ruimte op alle locaties. In de buitenschoolse opvang is vooral de woensdag een financieel extra aantrekkelijke dag. 

Wilt u weten of er plaats is?

Neem dan contact op met de afdeling planning via (015) 251 75 81 / (015) 251 75 80.

Uiteraard kunt u ook het aanmeldingsformulier invullen (zie ook artikel: Aanmelden voor kinderopvang bij 't Kickertje). Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Na inschrijving ontvangt u een aanbod met de mogelijkheden.

Met ons plaatsingsbeleid willen wij op eerlijke en transparante wijze de capaciteit van de beschikbare plaatsen op de verschillende locaties optimaal afstemmen op de wensen van de ouders, daarbij houden wij rekening met een zo evenwichtig mogelijke opbouw van de leeftijdsgroepen.

Een evenwichtige leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen komt de kinderen en derhalve de kwaliteit van de kinderopvang ten goede.

Kinderen (0-4 jaar) worden voor minimaal twee dagen per week geplaatst. Een plaatsing voor één dag is
vanuit pedagogisch oogpunt niet gewenst. In de praktijk blijkt dat kinderen die maar één dag naar de opvang
komen moeilijk(er) kunnen wennen en zich binden op de groep. Dit heeft effect op de kinderen en
medewerker van de groep. In de buitenschoolse opvang is een plaatsing voor één dag mogelijk.

Wat zijn de plaatsingscriteria?
1. Kinderen van medewerkers hebben de hoogste prioriteit om een plekje te krijgen, zodat zij ruimte hebben om te kunnen werken;
2. 2e en volgende kinderen uit een gezin waarvan het eerste kind al geplaatst is;
3. Kinderen die al geplaatst zijn en een extra dag willen afnemen;
4. Kinderen uit een één oudergezin;
5. Doorstroom van kinderen (van bijvoorbeeld dagopvang naar buitenschoolse opvang);
6. Nieuwe aanmeldingen op volgorde van inschrijving;
7. Hele dagen hebben voorrang op halve dagen (woensdag/vrijdag) - naast een minimale afname van
2 dagen (dagopvang);
8. In de Peuterwerkplaats hebben kinderen met een verwijzing voor vroeg- en voorschoolse opvang
voorrang. De groep mag maximaal 50% van de kinderen uit doelgroepkinderen bestaan.
9. Meerdaagse plaatsingen hebben voorrang boven ééndaagse plaatsingen (bso);
10. Plaatsingen volgens het 52 weken contract hebben voorrang boven 40 weken contracten (bso)

Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met naschoolse opvang.

Als u uw kind via onze website aanmeldt (zie ook het artikel: Aanmelden voor kinderopvang bij 't Kickertje) ontvangt u direct een bevestiging per email.

Telefonische inschrijving is niet mogelijk.

Wij streven er naar u binnen twee weken na inschrijving een aanbod te doen. Dit is niet altijd mogelijk. Wij proberen in dat geval een richtdatum te geven dat u van ons hoort.

Voor de naschoolse opvang doen wij ongeveer 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de plaatsing een aanbod.

Mocht er geen plek zijn op de door u gewenste dagen of locatie, dan bespreken wij met u de alternatieven tenzij u aangeeft dat dit niet wenselijk is.

Er is geen ruilregeling van toepassing.

Wel kunt u bij tijdig afmelden, een of meerdere tegoed(dag) ontvangen. Het tegoed kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingezet door middel van het aanvragen van een "extra" opvangdag via het ouderportaal of de Kickertje app. Altijd onder voorwaarde dat de groepsomstandigheden dit toelaten. Dit betekent dat het maximaal aantal op te vangen kinderen niet mag worden overschreden.

De inzet van een tegoed is een service en geen recht. Het 52 weken contract in zowel de dag- als buitenschoolse opvang biedt de meeste flexibiliteit. Alle spelregels kunt u terug lezen in het document Informatie en tarieven 2023.

Het is niet zo maar te zeggen wat de kinderopvang u kost.

Met onze rekentool kunt u een proefberekening maken.

U heeft daarbij de volgende informatie nodig:

  • Inkomensgegeven van u en uw parter

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten om te komen tot een netto berekening van de opvangkosten.

De dagopvang eindigt op (of rond) de vierde verjaardag van uw kind. De einddatum vindt u in het contract.

Is deze datum juist dan hoeft u niet op te zeggen.

Wilt u de opvang eerder beëindigen? Of wilt u minder dagen opvang?

Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand per iedere willekeurige dag van de maand.

U kunt de plaatsing schriftelijk opzeggen via info@kickertje.nl.

Wilt u meer of juist minder dagen, of wilt u opvang op een andere dag?

U kunt dit schriftelijk doorgeven aan de afdeling planning via info@kickertje.nl.

Wanneer u een dag minder opvang wenst dan dient u wel rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand. In de dagopvang dient u tevens rekening te houden met een minimale afname van 2 opvangdagen per week.

Uiteraard kunt u ook telefonisch informeren naar de mogelijkheden bij de afdeling planning via (015) 251 75 81 of (015) 251 75 80.

U heeft een aanbod geaccepteerd of een contract (overeenkomst) afgesloten voor de plaatsing van uw kind, maar door omstandigheden wilt u voorafgaand aan de daadwerkelijke plaatsing annuleren.

Dat kan, maar realiseert u wel dat hier annuleringskosten aan verbonden zijn.

Deze bedragen maximaal één maand opvangkosten. De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het verschuldigde maandbedrag en het aantal maanden tussen de annulering en de aanvangsdatum:
– Meer dan 6 maanden voor plaatsing € 50
– Tussen de 3 en 6 maanden voor plaatsing € 100,-
– Tussen de 3 maanden en start van opvang 1 maand opvangkosten (100%) zoals
opgenomen in het aanbod/overeenkomst.
Zie ook artikel 7 (pagina 7) van onze algemene en aanvullende voorwaarden

13kikkerhart
Scroll naar boven