015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Rekenhulp: wat kost kinderopvang mij?

Het nettobedrag dat u per maand betaalt voor kinderopvang bestaat uit twee delen: het uurtarief en de aftrek van kinderopvangtoeslag (op basis van het gezinsinkomen krijgen veel mensen van de overheid een deel van de opvangkosten terug). Met onze rekenhulp kunt u berekenen wat dit voor uw situatie betekent. Hierdoor heeft u een goede indicatie van de maandelijkse netto kosten.

LEES VERDER

Tarieven dagopvang

Op de tarievenoverzichten ziet u een overzicht van de opvangkosten. Er vindt geen verrekening plaats wanneer een kind tijdelijk afwezig is (door ziekte, vakantie, feest- en sluitingsdagen).

LEES VERDER

Tarieven buitenschoolse opvang

Op de tarievenoverzichten ziet u een overzicht van de opvangkosten. Er vindt geen verrekening plaats wanneer een kind tijdelijk afwezig is (door ziekte, vakantie, feest- en sluitingsdagen).

LEES VERDER