015 - 2573212
bgg: 015 - 2855573

Tarieven dagopvang

Op de tarievenoverzichten ziet u een overzicht van de opvangkosten. Er vindt geen verrekening plaats wanneer een kind tijdelijk afwezig is (door ziekte, vakantie, feest- en sluitingsdagen).

LEES VERDER