Noodopvang buitenschoolse opvang

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december de basisscholen en de bso dicht gaan. Wel is er noodopvang mogelijk voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De noodopvang duurt in ieder geval t/m 7 januari 2022 voort. De compensatieregeling is wederom van toepassing.

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open.

Noodopvang bij cruciale beroepen of kwetsbare kinderen

Werken 1 of beide ouders/verzorgers van kinderen in cruciale beroepsgroepen? Of gaat het om kinderen in een kwetsbare positie? Dan kunnen zij in principe terecht bij de eigen BSO-locatie en school voor noodopvang.

Ouders/verzorgers krijgen wel het advies om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden in de week voor kerst. De gastouderopvang is wel open. Maar ouders en verzorgers van kinderen in de basissschoolleeftijd krijgen wel het volgende dringende verzoek: maak alleen gebruik van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen. Of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Meer informatie: Noodopvang voor kinderen tijdens sluiting scholen en BSO

BSO dicht en kinderdagopvang open

Vanaf dinsdag 21 december tot en met vrijdag 7 januari 2022 is de BSO, net als scholen in het primair onderwijs, alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Het sluiten van basisonderwijs en BSO (voor 4 à 5 dagen in aanloop naar de kerst) is erop gericht om het aantal virusverspreidingen terug te dringen. En daarmee besmetting tijdens de kerstdagen te voorkomen. Ook is er nog onvoldoende bekendheid over de besmettingsrisico’s van de Omikron-variant. 

Het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag. Daarom blijft de kinderdagopvang voor deze groep kinderen open.

Wanneer is de BSO weer open

De BSO is in ieder geval dicht tot en met 7 januari 2022. Daarna hopen wij dat de BSO weer open gaat. De opening van de BSO wordt meegewogen in de algehele besluitvorming van het kabinet, mede op basis van het OMT-advies.

Scroll naar boven