015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Contactbord en dagrapportage

In het mondelinge contact vindt een overdracht plaats. Daarnaast is er een schriftelijke rapportage. Zaken betreffende verzorging, tijdstippen van eten, drinken, slapen en ontlasting worden elke dag genoteerd per baby (0-1 jaar) op een (white)bord in de babygroep en verticale groepen. Voorts wordt er een dagrapportage van de gehele groep bijgehouden. Deze ligt of hangt aan het einde van de dag ter inzage voor eenieder in de groep. Deze rapportage gaat in op wat de kinderen die dag beleefd en gedaan hebben in of met de groep of met elkaar.

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om zelf het tijdstip van 1e voeding, hoeveelheid voeding en opstaan te vermelden op het bord.