015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In 2012 is in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie Peuterplein geïntroduceerd. Peuterplein is een methode die de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek van kinderen vanaf het tweede jaar goed kan begeleiden. Kinderen met een achterstand kunnen bovendien met Peuterplein geholpen worden. De pedagogisch beleidsmedewerkers ondersteunen de medewerkers op de groepen met de introductie.