015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

't Kickertje is een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) gecertificeerde instelling. Wij werken met de methode Peuterplein. Peuterplein is een methode die de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek van kinderen vanaf het tweede jaar goed kan begeleiden. Vanuit Jeugdgezondheidszorg kunnen kinderen doorverwezen worden om het VVE-programma te volgen.