015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Incidentele opvang

Incidentele opvang (kdv/bso) Indien het aantal kindplaatsen in een groep niet volledig bezet is kunt u op aanvraag gebruik maken van incidentele opvang. De afdeling planning bepaalt in overleg met de groep en eventueel leidinggevenden of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Het uurtarief voor incidentele opvang is € 6,75. Dit is het tarief voor incidentele opvang, gekoppeld aan een 51 weken contract of in de dagopvang. Bij een 51 weken contract kan de incidentele opvang geheel op maat worden afgenomen, deze wordt per kwartier aan u doorberekend. Maakt u alleen gebruik van opvang tijdens de schoolvakanties dan is het uurtarief € 7,70. Voor kinderen met een 40-weken contract geldt dat zij gebruik kunnen maken van vakantieopvang. Dit wordt nagefactureerd op basis van hele dagen opvang € 77,00 (10 uur). Extra opvang tijdens een studiedag voor een kind met een 40 weken contract wordt tegen een uurtarief van € 7,70 doorberekend.