015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Problemen

Mocht u problemen ondervinden over de opvang van uw kind(eren), de ontvangst ’s ochtends, de gang van zaken in het Kindercentrum of andere voorkomende zaken dan verwachten wij dat u hierover contact zoekt met de pedagogisch medewerker van de groep of de leidinggevenden van de locaties in Den Hoorn en Schipluiden. Wij willen graag dat er een open omgang is tussen ouders en werknemers op het Kindercentrum.