We zijn weer open!

Op 8 juni zijn de deuren van onze dag- en naschoolse opvang weer volledig open gegaan. De compensatieregeling is gestopt en iedereen is weer op reguliere basis in de opvang. Voor alle locaties is een protocol aanwezig voor het halen en brengen van de kinderen. Wij ontvangen nog geen ouders in onze kindercentra. Voor kennismakingen en rondleidingen kan in overleg een uitzondering worden gemaakt.

Wilt u meer weten over de compensatieregeling? Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de Sociale Verzekeringsbank. De verwachting is dat de uitbetaling op 8 juli plaats vindt. ’t Kickertje heeft alle ouders t/m 10 mei jl. gecompenseerd (verschil tussen het maximale uurtarief van de overheid en het uurtarief van ’t Kickertje). In de periode van 11 mei t/m 7 juni is de opvang weer (gedeeltelijk) open geweest volgens vastgestelde regels van de overheid. Op dat moment is er geen sprake meer van compensatie door ’t Kickertje.

Heel fijn dat jullie er weer zijn!

Scroll naar boven