015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

Thuis in kinderopvang

Op 29 november 1993 is het 25 jaar geleden dat 't Kickertje is gestart met kinderopvang.

Onze missie

’t Kickertje wil dé kinderopvangorganisatie zijn van Midden-Delfland met de hoogste kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Wij zien kinderopvang als professionele dienstverlening. Samen met ouders/verzorgers nemen wij verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en groei van kinderen, het spelenderwijs leren, de verzorging en de opvang van hun kinderen. Dat alles vanuit een relatie die gebouwd is op wederzijds vertrouwen, respect en openheid.  

Onze visie

Kinderen van nu groeien op in een samenleving die voortdurend verandert, die steeds complexer wordt en waarin er steeds meer mogelijkheden zijn. Om in de toekomst als mens in vrijheid keuzes te kunnen maken is het belangrijk om individueel en in relatie tot anderen te ontplooien. Het kind heeft ruimte nodig om de potentie die het in zich heeft te ontwikkelen. De interactie met de omgeving draagt zorg voor die ontwikkeling. Wij zien onze kindercentra als een plek waar aantoonbaar aan de (sociaal emotionele) ontwikkeling van kinderen gewerkt wordt. De kindercentra bieden een voorbereide, veilige en aantrekkelijke omgeving waar kinderen zich kunnen hechten. Met begeleiding van medewerkers en in samenspraak met ouders, ontdekken zij de eigen interesses en talenten, ontplooien zich in een eigen tempo en oefenen zij in groepsverband in basisvaardigheden als samenleven en samenwerken. Het aanbod aan kinderen bestaat uit ontwikkelingskansen, zorg, opvoeding en opvang, mogelijk gemaakt door pedagogische ondersteuning en een met zorg samengesteld activiteitenprogramma gedurende het jaar.  

De kindercentra die opereren onder de naam ’t Kickertje worden beheerd door de Stichting Kinderopvang 't Kickertje.